"Utrka na magarcima"

Utrka na magarcima
Dalmatinski se magarac uzgaja od krajnjega juga jadranske obale do Kvarnera, a u nas se prvi put spominje 1214. godine u Statutu grada i otoka Korčule. Radi zaštite izvornih pasmina prvi je put uvršten u registar 1997. Obitelj Antunović u mjestu Kuna na poluotoku Pelješcu danas broji 26 istarskih i dalmatinskih magaraca. Za goste koji se odmaraju na Pelješkoj rivijeri organizira se i posjet ovoj farmi, gdje izletnici osim jahanja kogu probati domaći kozji sir, a jednako tako imaju priliku kušati i domaća vina u obližnjim vinarijama.